بخش خصوصی استفاده‌کننده نهایی از محصولات اکتشافی است

بخش خصوصی استفاده‌کننده نهایی از محصولات اکتشافی است

بخش خصوصی استفاده‌کننده نهایی از محصولات اکتشافی است

پایگاه خبری معدن نیوز -معاون وزیر صمت و رئیس این با بیان این‌که استفاده‌کننده نهایی از محصولات اکتشافی این سازمان بخش خصوصی است، گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان سازمانی حاکمیتی خروجی‌های به دست آمده از اکتشافات را تبدیل به پروانه‌های اکتشافی می‌کند و در نهایت برای آن گواهی کشف صادر می‌کند.مقاله اصلی

اخبار و مقالات مرتبط

تاریخ انتشار :

آذر ۱۴,۱۴۰۱

آخرین اخبار و مقالات